Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor deelnemers aan Het Volwassen Orkest.

1
Deelnemers gaan een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar is. Er is een opzegtermijn van 1 maand m.a.w. wie 1 maart wil stoppen, moet in januari opzeggen.

2
Het seizoen bestaat uit 36 repetities inclusief concerten. Voor iedere uitvoering meer vervalt aan het eind van het seizoen een repetitie.

3
Het deelnamegeld wordt vooraf betaald en kan in 1 of 2 termijnen worden voldaan. In overleg is betaling in 3 termijnen ook mogelijk. De 2 repetitietermijnen zijn een periode van 14 en een van 20 repetities. De eerste rekening dient betaald te zijn voor de eerste repetitie, de benodigde informatie hierover ontvang je per e-mail.

4
Als de repetitie komt te vervallen door overmacht van de dirigent, wordt die op een nader te bepalen tijdstip ingehaald. Lukt dit niet, dan wordt het lesgeld gerestitueerd.

5
Bij verzuim van de deelnemer wegens (langdurige/ernstige) ziekte dienen de eerste acht repetities doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan acht repetities is restitutie mogelijk. Bij verhuizing wordt in overleg gerestitueerd. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer de deelnemer verhindering op tijd meldt.

6
Wie niet wil dat foto’s, die gemaakt worden tijdens optredens of repetities, voor promotie doeleinden worden gebuikt, wordt verzocht dit tijdig kenbaar te maken.