Tarief

Er wordt wekelijks gerepeteerd op vrijdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in het educatieve deel van De Lawei in Drachten. Wie een paar keer vrijblijvend mee wil spelen is van harte welkom! 

De kosten voor deelname aan Het Volwassen Orkest zijn € 270,00 voor 36 repetities inclusief concerten. De eerste rekening t/m december dient betaald te zijn voor de eerste repetitie, de benodigde informatie hierover ontvang je per e-mail na aanmelding. Met het betalen van die rekening verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Je kunt je hier aanmelden.